Cynorthwydd Stiwdio/Siop


Manylion y Gwaith 
Gwaith rhan-amser, yn cynorthwyo Buddug gyda’r gwaith creu, gyda’r gwaith gweinyddol a’r siop.  

Prif Orchwylion a Chyfrifoldebau 
        ⁃       Gwerthu nwyddau yn y siop gan gynorthwyo’r cwsmeriaid mewn modd cyfeillgar 
        ⁃       Cadw’r siop yn lân a thaclus
        ⁃       Amrywiol waith gweinyddol/gwaith cynllunio graffeg  
        ⁃       Pacio archebion arlein 
        ⁃       Lapio nwyddau (plygu cardiau cyfarch/clymu cortyn ayb) 
        ⁃       Gwneud cadwynau (torri, cysylltu claspiau a soldro) 
        ⁃       Gwaith enamel (rhoddir hyfforddiant) 

Addysg a Phrofiad  
        ⁃       Profiad o faes gwerthiant neu o weithio gyda’r cyhoedd 
        ⁃       Diddordeb mewn gemwaith/gwaith metel. Nid oes angen bod yn raddedig 
        ⁃       Creadigrwydd gyda’r awydd a’r brwdfrydedd i ddysgu 
        ⁃       Yn angerddol am y brand  

Bydd y tâl yn cael ei bennu yn ôl profiad ond bydd yn uwch na lefel isafswm cyflog.

‘CV’ i’w gyrru gyda llythyr drwy’r post - Buddug, 12 Castle Arcade, ‘The Balcony’, Caerdydd, CF10 1BY

neu fel ebost i Buddug@buddug.com

Unrhyw gwestiwn cysylltwch ar 07704708577 neu drwy’r cyfeiriad ebost

Dyddiad Cau - 28 Mehefin 2019

Dyddiad Dechrau - Gorffennaf 2019

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Studio/Shop Assistant 


Job summary 
Part-time position, to assist Buddug in various craft making, admin and shop work. 

Main Duties and responsibilities 
        ⁃       Assist customers in the shop in a friendly manor
        ⁃       Keep the shop clean 
        ⁃       Various administrative/graphic design work 
        ⁃       Package online orders
        ⁃       Product wrapping (folding greeting cards/tie string)
        ⁃       Chain making (cutting attaching clasps and solder)
        ⁃       Enamelling (training will be given)

Education and experience 
        ⁃       Retail or work in the public sector desirable 
        ⁃       Interest in Jewellery/metal work, no degree essential
        ⁃       Creative and enthusiastic to learn
        ⁃       Passionate for the brand 

Pay will be decided on experience but always above minimum wage.

Welsh speaking desirable

Apply by sending a CV to the shop - Buddug, 12 Castle Arcade, The Balcony, Cardiff, CF10 1BY or

by email - buddug@buddug.com

Any questions please contact me my email (as above) or phone 07704708577

Closing date - June 28th 2019

Starting date - Mid July 2019