TELERAU & AMODAU

 

GWYBODAETH ARCHEBU

Mae'r holl daliadau yn cael eu gwneud drwy Paypal neu Cardyn Debit/Credit. Os byddai'n well gennych dalu drwy ddull arall, fel siec bersonol neu drosglwyddiad banc, rhowch eich archeb trwy e-bost neu dros y ffôn.

buddug@buddug.com / 07704708577

 

AMSEROEDD ARCHEBION

Mae pob darn yn cael ei wneud â llaw yn y Stiwdio Buddug yng Nghaerdydd.

Bydd Buddug yn gwneud a gyrru pob archeb o fewn 2 wythnos ac eithrio eitemau personol sy'n cymryd 3-4 wythnos.

Os oes angen eitem ar gyfer dyddiad penodol neu yn wir ar frys, cysylltwch â Buddug. Bydd Buddug yn gwneud ei gorau i gwrdd ag unrhyw derfynau amser.

 

EITEMAU I'W PERSONOLI

Gwiriwch yr holl sillafiadau ar bob archeb personol. Bydd Buddug defnyddio'r hyn a roddwch. Os Buddug yn gwneud unrhyw gamgymeriadau, bydd yn ail-wneud ac yn ei le mor gyflym ag maen gallu.

 

POSTIO

UK

Buddug yn defnyddio gwasanaeth 'Signed For' y  Post Brenhinol .

Os nad yw'r eitemau wedi cyrraedd o fewn yr amserau cyflawni disgwyliedig anfonwch e-bost i buddug@buddug.com.

Mae Buddug defnyddio y gwasanaeth 'Special Delivery' neu Parcelforce ar eitemau mwy mewn maint.

 

POLISI AD-DALIADAU

Oherwydd natur busnes Buddug mae rhaid canslo archeb oddi fewn 24 awr os ydych ddim bellach yn dymuno bwrw ymlaen gyda'ch pryniant.

 

POLISI FFURFLENNI

Yr wyf yn gobeithio y byddwch yn hapus iawn gyda'r eich darn gan Buddug, fodd bynnag, os ydych yn anfodlon gyda'ch pryniant am unrhyw reswm, yr wyf yn hapus i addasu neu gyfnewid eich eitem.

Os yw hyn yn wir, cysylltwch â Buddug o fewn 7 diwrnod a dychwelyd eich eitem o fewn 14 diwrnod i'w derbyn. Raid i'r darn gael eu ddychwelyd yn eu pecynnau gwreiddiol ac mewn cyflwr perffaith.

Bydd cost post yn cael ei ad-dal dim ond os yo'r eitem wedi neud mewn camgymeriad gan Buddug yn y drefn wreiddiol.

Dychweler at:

Buddug Wyn Humphreys, Red Drws Studios, 184a Kings Rd, Caerdydd, CF119DF

 

GWASANAETH TRWSIO

Buddug yn hapus i wneud gwaith trwsio o'i gemwaith. Cysylltwch â hi gyda disgrifiad o'r hyn sydd o'i le fel y gall roi gwybodaeth i chi ynglŷn â sut i gywiro ag y côst. Os yw eich cadwyn wedi torri gallwch archebu cadwyn ac atodi eich hun, ond fe allai rhoi ymlaen i chi ...

 

POLISI PREIFATRWYDD

Mae'n bolisi gennym i sicrhau bod gennych ymweliad ddiogel i'r wefan hon. Ni fydd gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti. Mae eich gwybodaeth ariannol yn cael ei ddefnyddio g i godi tâl arnoch am yr eitemau yr ydych yn ei brynu.

Rydym yn defnyddio'r gwasanaethau diogel Paypal / Stripw.  Mae y gwasanaeth hwn yn gwbl annibynnol ac nid yw'r manylion eich cerdyn credyd yn cael eu datgelu ar unrhyw adeg.