Gweithdy Caerdydd Mis Ionawr / January Cardiff Workshop

Gweithdy Caerdydd Mis Ionawr / January Cardiff Workshop

85.00

Mi fyddain rhedeg gweithdy gwneud plât enamel yn Nghaerdydd.

Bydd y cwrs yn cynnwys llyfr bach am Buddug, llyfr sketch a help addurno plat enamel.

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 26 o Ionawr a 27 o Ionawr 2019

Sesiwn bore 10-12.30

Sesiwn pnawn 1.30-4

£85 yr un (pris yn cynnwys panad/diod oer a byrbryd)

Mi fyddai’n postio cardyn/pecyn bach - felly perffaith i rhoi fel anrheg.

///////

I will be running a enamel plate workshop in Cardiff.

The course will include a Buddug booklet, sketch book and help to decorate a plate

Saturday and Sunday 26th and 27th of January 2019

Morning Session 10-12.30

Afternoon session 1.30-4

£85 each student (the course to include a snack and drink)

I’ll be posting a card/package so you can give as a gift.

Day / Diwrnod:
Sesiwn / Session:
Quantity:
Add To Cart