February Buddug Workshop, Cardiff / Gweithdy Buddug, Mis Chwefror, Caerdydd

February Buddug Workshop, Cardiff / Gweithdy Buddug, Mis Chwefror, Caerdydd

85.00

Mi fyddain rhedeg gweithdy gwneud plât enamel yn Nghaerdydd.

Bydd y cwrs yn cynnwys llyfr bach am Buddug, llyfr sketch a help addurno plat enamel.

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 9fed Chwefror a 10fed Chwefror 2019

Sesiwn bore 10-12.30

Sesiwn pnawn 1.30-4

£85 yr un (pris yn cynnwys panad/diod oer a byrbryd)

///////

I will be running a enamel plate workshop in Cardiff.

The course will include a Buddug booklet, sketch book and help to decorate a plate

Saturday and Sunday 9th and 10th of February 2019

Morning Session 10-12.30

Afternoon session 1.30-4

£85 each student (the course to include a snack and drink)

Diwrnod / Day:
Session/Sesiwn:
Quantity:
Add To Cart