Cardyn Lês Sul y Mamau / Mothering Sunday Lace Card

Cardyn Lês Sul y Mamau / Mothering Sunday Lace Card

4.50

Cardyn lês Sul y Mamau gyda eich dewis chi o eiriau.

‘Mam Annwyl’

‘Cariad Mam’

‘Sul y Mamau Hapus’

Gadewch i fi wybod yn y bocs ‘nodiadau ychwanegol’ wrth dalu

Your choice of message, on this hand sewed coloured lace design. Plain inside.

Any message you like, but here are some suggestions

‘Mother dearest’

‘Happy Mother’s day’

‘To a special Mother’

Let me know which message you want when checking out

DEUNYDD / MATERIALS - Recycled Card

LLIW / COLOURS -

Gwyn/Hyfen gyda amlen yr un lliw

White/Cream recycled card with off-white envelope

SIAP / DIMENSIONS - 15cm sgwar/square

POST / DELIVERY - Yr archeb yn cael ei gyrru dosbarth 1af gyda post brenhinol / Standard delivery are posted Royal Mail First Class.

Postiooddi fewn yr wythnos / Ships within 1 week.

Angen help gyda’r archeb ? / Need help with your order?

Ffoniwch / Call +447704708577 neu ebositio / email buddug@buddug.com.

Lliw Lês / Lace Colour:
Quantity:
Add To Cart