Back to All Events

Gweithdy @ Cwt Tatws / Workshop @ Cwt Tatws


  • Cwt Tatws Tudweiliog LL53 8PD (map)

Cyfle i fod yn rhan o weithdy Buddug i wneud plat ag i'w addurno.

Bydd y 2 sesiwn mewn dydd, bore a pnawn -  Dydd Gwener(pnawn) / Dydd Sadwrn / Dydd Sul (bore)  Mehefin 14, 15, 16  2019

Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal yn Cwt Tatws, Tudweiliog, ym Mhen Llyn. Lle hyfryd i fynd am dro, gyda lan y môr o fewn tafliad carreg a cwt llawn trysorau. 

£90 y pen. 

Mae'r pris yn cynnwys paned,  cinio neu tê pnawn , llyfryn Buddug a defnyddiau i wneud y darn unigryw.  Llefydd ar gael drwy gysylltu gyda Daloni yn Cwt Tatws. daloni@cwt-tatws.co.uk  

 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A chance to be a part of a Buddug‘s enamel workshop in North Wales to make a plate and decorate.

There will be 2 sessions each day - Friday / Saturday / Sunday June 14/15/16 2019

The sessions will be held at Cwt Tatws, Tudweiliog on the Llyn Peninsula. Cwt Tatws is a very old potato shed which by now is a beautiful shop. It's located by a long golden sandy beach and the perfect place to enjoy a good walk. 

£90 per person  Price includes coffee, lunch or afternoon tea, a Buddug booklet and all materials to make an enamel plate. To book a place, please contact Daloni at Cwt Tatws.daloni@cwt-tatws.co.uk