Back to All Events

Workshop @ Cwt Tatws | Gweithdy @ Cwt Tatws


Cyfle i fod yn rhan o weithdy Buddug i wneud plat ag i'w addurno.

Bydd y 2 sesiwn (bore a pnawn) ar  Dydd Gwener / Dydd Sadwrn / Dydd Sul  Medi 14,15,ac 16   2018. 

Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal yn Cwt Tatws, Tudweiliog, ym Mhen Llyn. Lle hyfryd i fynd am dro, gyda lan y môr o fewn tafliad carreg a cwt llawn trysorau. 

£85 y pen. (8 ym mhob dosbarth) yn dechrau am 10 y bore neu am 2 y p'nawn. 

Mae'r pris yn cynnwys paned,  cinio neu dé , llyfryn Buddug a defnyddiau i wneud y darn unigryw.  Llefydd ar gael drwy gysylltu gyda Daloni yn Cwt Tatws. daloni@cwt-tatws.co.uk  

 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A chance to be a part of a Buddug‘s enamel workshop in North Wales to make a plate and decorate.

There will be 2 sessions each day - Friday / Saturday / Sunday September 14,15,16th 2018.

The sessions will be held at Cwt Tatws, Tudweiliog on the Llyn Peninsula. Cwt Tatws is a very old potato shed which by now is a beautiful shop. It's located by a long golden sandy beach and the perfect place to enjoy a good walk. 

£85 per person  (8 in each class) sessions will start at 10 am and 2 pm. 

Price includes coffee, lunch or tea, a Buddug booklet and all materials to make an enamel plate. To book a place, please contact Daloni at Cwt Tatws. daloni@cwt-tatws.co.uk