Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019
Aug
3
to 10 Aug

Eisteddfod Genedlaethol Llanrwst 2019

Mi fyddai ar faes yr Eisteddfod flwyddyn yma eto, tro yma mae’r Eisteddfod yn ardal Llanrwst yn Ngogledd Cymru. Cyfle i weld gwaith diweddaraf Buddug a fydd cyfle i brynnu darnau unigrwydd fydd ddim yn mynd arlein.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

I will once again showcase my work at the Eisteddfod, which is an annual festival celebrating the arts in Wales. This year the festival will be in the Llanrwst, Conwy area in North Wales.

https://eisteddfod.wales/

View Event →
Gweithdy @ Cwt Tatws / Workshop @ Cwt Tatws
Jun
14
to 16 Jun

Gweithdy @ Cwt Tatws / Workshop @ Cwt Tatws

Cyfle i fod yn rhan o weithdy Buddug i wneud plat ag i'w addurno.

Bydd y 2 sesiwn mewn dydd, bore a pnawn -  Dydd Gwener(pnawn) / Dydd Sadwrn / Dydd Sul (bore)  Mehefin 14, 15, 16  2019

Bydd y sesiynau yn cael eu cynnal yn Cwt Tatws, Tudweiliog, ym Mhen Llyn. Lle hyfryd i fynd am dro, gyda lan y môr o fewn tafliad carreg a cwt llawn trysorau. 

£90 y pen. 

Mae'r pris yn cynnwys paned,  cinio neu tê pnawn , llyfryn Buddug a defnyddiau i wneud y darn unigryw.  Llefydd ar gael drwy gysylltu gyda Daloni yn Cwt Tatws. daloni@cwt-tatws.co.uk  

 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

A chance to be a part of a Buddug‘s enamel workshop in North Wales to make a plate and decorate.

There will be 2 sessions each day - Friday / Saturday / Sunday June 14/15/16 2019

The sessions will be held at Cwt Tatws, Tudweiliog on the Llyn Peninsula. Cwt Tatws is a very old potato shed which by now is a beautiful shop. It's located by a long golden sandy beach and the perfect place to enjoy a good walk. 

£90 per person  Price includes coffee, lunch or afternoon tea, a Buddug booklet and all materials to make an enamel plate. To book a place, please contact Daloni at Cwt Tatws.daloni@cwt-tatws.co.uk

View Event →
Workshop Buddug - Cardiff / Gweithdy Buddug - Caerdydd
Jan
26
to 27 Jan

Workshop Buddug - Cardiff / Gweithdy Buddug - Caerdydd

Mi fyddain rhedeg gweithdy gwneud plât enamel yn Nghaerdydd.

Bydd y cwrs yn cynnwys llyfr bach am Buddug, llyfr sketch a help addurno plat enamel.

Dydd Sadwrn a Dydd Sul 26 o Ionawr a 27 o Ionawr 2019

Sesiwn bore 10-12.30

Sesiwn pnawn 1.30-4

£85 yr un (pris yn cynnwys panad/diod oer a byrbryd)

///////

I will be running a enamel plate yn Cardiff.

The course will include a Buddug booklet, sketch book and help to decorate a plate

Saturday and Sunday 26th and 27th of January 2019

Morning Session 10-12.30

Afternoon session 1.30-4

£85 each student (the course to include a snack and drink)

View Event →
<strong> Showcase @ National Eisteddfod, Cardiff</strong> Stondin yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd
Aug
3
to 11 Aug

Showcase @ National Eisteddfod, Cardiff Stondin yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

Mi fyddai ar faes yr Eisteddfod flwyddyn yma, yng Ngaerdydd wrth y Bae. Cyfle i weld gwaith diweddaraf Buddug a fydd cyfle i brynnu darnau unigrwydd fydd ddim yn mynd arlein.

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

I will once again showcase my work at the Eisteddfod, which is an annual festival celebrating the arts in Wales. This year access to the stalls are free of charge

https://eisteddfod.wales/

 

View Event →
<strong>Showcase @ Tafwyl</strong> | Stondin yn Tafwyl
Jun
30
to 1 Jul

Showcase @ Tafwyl | Stondin yn Tafwyl

Gŵyl flynyddol Menter Caerdydd i ddathlu celfyddydau a diwylliant Cymraeg yw Tafwyl. Parti mawr Cymraeg â gwahoddiad i bawb! Mi fyddai rhwng llawer iawn o artistiaid a crefftwyr Cymraeg. 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tafwyl is a free entry festival established by local charity Menter Caerdydd in 2006 to celebrate the use of the Welsh language in Cardiff. I will have a stall amongst many other Welsh Artists and craftsmakers.

http://tafwyl.org/

View Event →
Gwethdy Caru Celf - Brodwaith
Jun
27
6:30 pm18:30

Gwethdy Caru Celf - Brodwaith

 ‘Brodwaith’ bydd thema y gweithdy eleni 'Caru Creu yn Tafwyl', gan ganolbwyntio ar ddysgu pwythau gwahanol i greu llun neu ysgrifen ar ddefnydd neu ddilledyn.

Noson anffurfiol i gymdeithasu ac ymlacio. Croeso mawr i ddechreuwyr. Bydd pawb yn mynd adref gyda rhywbeth arbennig! Bydd defnyddiau yn cael eu cynnwys yn y pris ond os hoffech ddod â rhywbeth penodol i bwytho mewn i’r defnydd yna croeso i chi ddod â pethau gyda chi.

£20 (lle i 15)

Lufkin Coffee Shop, Kings Road Yard, 183a Kings Road. CF11 9DF

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

During Tafwyl week Buddug will host her annual 'Caru Celf' night which translates to Love Art. This year ’embroidery’ will be the theme for her creative evening event.

You will learn all about different stitches, and create a picture or a written piece to take home with you. An informal evening to socialise and learn a new skill with like mided people. No experience needed! Materials are included in the price but if you would like to bring something specific to embroider, then please do!

Workshop can be bi-lingual if needed

£20 (lle i 15)

Lufkin Coffee Shop, Kings Road Yard, 183a Kings Road. CF11 9DF

Ticedi Gweithdy Tafwyl Buddug / Tickets For Buddug's Tafwyl Workshop

 

View Event →