amdan

Mae Buddug Wyn Humphreys yn wreiddiol o ardal Caernarfon yn Ngogledd Cymru.  Ar ôl deng mlynedd yn byw yn Llundain mae hi rwan yn byw yn Nghaerdydd.

Mae ei cefndir Cymraeg yn ysbridolaeth mawr i'w gwaith. Cefn gwlad, llenyddiaeth a diwylliant Cymru yn bwydo i'w gwaith.

Bu yn astudio gemwaith a gwaith arian yn ngholeg 'Guildhall' Llundain, rwan yn 'London Metropolitan University yn 2002. Ar ôl graddio yn 2005 buodd hi'n byw yn Hackney yn nhywrain Llundain yn gwerthu mewn farchnadoedd ag wedyn agor siop yn Columbia Road gyda Jessie Chorley tan Haf 2015. Mae hi rwan yn byw ag yn gweithio yn Nghaerdydd.

Enamel ar fetal adi techneg mae Buddug yn cael ei abnabod fwyaf. Techneg o feddalu gwydyr ar gopr, arian neu ddur. Mae hi'n rhoi haenau o enamel ag yn ysgrifennu rhwng y haenau.

Mae Buddug yn creu gwaith i'w drisoti. I'w rhoi ar archlysur arbennig i'w gadw am byth.

 
 
cydweithio
 
 
 
ymddangos